Konopí žije

 

 

Těmito dvěma slovy by se dala nazvat současná renesance konopí setého, které se také právem nazývá rostlinou budoucnosti.

 

Koncept konopného průmyslu v moderní době dosáhl značných proměn, což se projevuje také ve zvýšené poptávce na jeho využití v různých oborech.

 

Konopí má potenciál jak nahradit běžná fosilní paliva, či například dřevo lesů, které nám na naší planetě zajišťují životadárný kyslík a dodávají materiál, ale zejména je ideální plodinou pro obnovu odlesněných ploch tzv. „polomů“ a půd kontaminovaných průmyslovými odpady, výrobou nebo vyčerpaných intenzivním zemědělstvím.

 

Společnost Čisté Technologie s.r.o. se zaměřuje na využití konopí setého pro rekultivaci půd znečištěných průmyslem, půd vyčerpaných intenzivním zemědělstvím a obnovou odlesněných ploch.

 

 

www.legalnikonopi.cz