Nanotechnologie dýchají 

 

 

Společnost Čisté Technologie s.r.o. se zaměřuje na zavádění nejmodernějších principů a možností nanotechnologií do praxe. Díky možnostech dnešní doby se již nejedná pouze o pionýrské začátky, ale o plnohodnotné projekty využívající nejnovější technologie v tomto oboru, kterým je oblast nanonástřiků suspenze TiO2 – Oxidu Titaničitého.

 

Využití TiO2 (Oxid Titaničitý) v praxi se zabýváme ve dvou rovinách a to:

 

- interiéry:

Suspenze TiO2 aplikovaná v uzavřených prostorech, má nejvyšší efektivitu při čištění vzduchu od bakteriální a chemické kontaminace, za pomocí světelného zdroje, kterým je kromě slunce také umělé osvětlení (zářivky., žárovky, atd..). Charakteristika této látky, ve velikostech jednotlivých částic, je jedna z nejdůležitějších aspektů sloučeniny. Čím menší částice, tím vyšší efektivita. Proto, se snažíme vybírat v nabídce dodavatelů jen to nejlepší, co se na světovém trhu nachází.

Základním výsledným efektem aplikované suspenze je pasivní čištění vzduchu za pomocí světelného zdroje. Prostor se tak zbaví až 95 procent zdravotně závadného obsahu a pomůže nejen astmatikům a alergikům, ale i lidem, kteří mají o své zdraví zájem a chtějí trávit čas v čistých prostorách.

 

- exteriéry:

Dnešní doba se vykazuje společným znakem, kterým je smog a civilizační nemoci s tímto spojené.

Celé oblasti skrze celý svět jsou zahalovány smogovým oparem a vytváří se tzv. „pokličky“ nad místy s velkým znečištěním, což se podílí na zhoršení zdraví obyvatel. Tyto problémy dnešní moderní doby, představují také obrovský problém pro budoucnost.

Experimentální rovina využití nanočástic TiO2 v exteriérech, má za sebou již mnoho výsledků v oblastech postižených smogem. Aktivně se proto zapojujeme na popularizací tohoto tématu a vytváření dalších možností využití čištění vzduchu pomocí této suspenze v takto postižených oblastech.

 

Projekt čištění vzduchu je primárně zaměřen na jedno z nejvíce znečištěných měst Evropy, město Ostravu.